W czym wspierać dziecko?

Rodzice zapewniają dzieciom poziom życia, określone warunki kulturowe i wychowanie. Kształtują podstawy jego osobowości, możliwości umysłowych i umiejętności społecznych. Dbają także, by jego rozwój przebiegał harmonijnie, spokojnie, efektywnie.
To największe i najważniejsze wsparcie w rozwoju dzieci otrzymują zawsze od własnych rodziców.

Czy to wystarcza? - Wielu rodzicom nie, dlatego często szukają odpowiedzi na pytanie: Co można jeszcze zrobić, by bardziej wesprzeć w rozwoju własne dziecko?


Już od najmłodszych lat dziecka można i warto zwrócić większą uwagę na kluczowe, ważne szczegóły. Na to, na co w codziennym życiu nie zwracamy uwagi, a co rzeczywiście znacząco wpływa na rozwój młodego człowieka.
Są to np. styl wychowania dzieci, stosowane zasady odżywiania, rola ruchu i sportu, odpoczynku i stresu, rola rywalizacyjnego stylu życia, telewizji, gier i komputerów oraz znaczenie czynników medycznych i bioelektrycznych.
O wpływie tych czynników na życie dziecka decyduje, prawie wyłącznie, rodzina.Z czasem, gdy coraz większy wpływ na rozwój dziecka uzyskuje szkoła, działanie jest konieczne w innych obszarach. Wówczas, wspieranie dziecka w rozwoju, to przede wszystkim taka pomoc dla niego, by w pełni wykorzystać pracę edukacyjną szkoły.

Pomocy takiej wymagają wszystkie dzieci w szkole podstawowej. Zaczyna się od treningu pisania i czytania, którego w szkole, z naturalnych względów, nie ma w wystarczającej ilości. Kończy w najstarszych klasach na sprawdzaniu wypracowań, rozwiązań zadań tekstowych czy rozwiązań innych zadanych problemów.

Nawet, jeśli zdolne dziecko radzi sobie samo, to jego kontakt z rodzicami w sprawach szkolnych jest konieczny. Buduje więź i poczucie bezpieczeństwa oraz kształtuje cechy osobowości sprzyjające osiągnięciom w przyszłości.


Wsparcie rodziców wymagane jest również w sferach, gdzie działania szkoły są niewystarczające lub nie ma ich w ogóle. Często są to zajęcia ruchowe, których do właściwego rozwoju potrzeba więcej lub powinny być nieco inne, niż oferuje szkoła. Dotyczy to szczególnie dzieci mających np. wady postawy czy inne specyficzne problemy zdrowotne.

Podobnie, jeśli chcemy, by dziecko znało języki, to ryzykowne jest opieranie się tylko na ofercie szkoły.

Pozytywnie na potencjał umysłu wpływa kształcenie umiejętności muzycznych. Takie zajęcia, jeśli nie absorbują nadmiernie dziecka, dobrze wspierają jego rozwój umysłowy.

Jeśli dziecko wykazuje zainteresowania lub/i uzdolnienia w konkretnej dziedzinie (np. teatr, muzyka, matematyka) to warto, by dodatkowo, intensywnie rozwijało swoje talenty - również poza szkołą.

Dla wszystkich uczących się bardzo pożyteczne są zajęcia specjalizowane typu treningi pamięci i uczenia się. Kształcą jak uczyć się samodzielnie i rozwijają sprawność umysłową. To efektywna metoda wspomagania dziecka, bo wymusza intensywną i właściwie ukierunkowaną pracę intelektualną.

Pożyteczne bywają również korepetycje. Zwłaszcza w przypadku, gdy trzeba ucznia „odblokować” w jego pracy z danym przedmiotem. Gdy trzeba pokazać mu, że materiał nie jest trudny i może radzić sobie samodzielnie.
Potrzebne są także wówczas, gdy trzeba znacznie poszerzyć wiedzę i umiejętności ucznia z jakiegoś przedmiotu. Przykładem są języki lub przedmioty niezbędne do studiów wyższych.

Powyższe formy aktywności służą głównie rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu ucznia.


Wiemy, że zarówno najważniejsze problemy, jak i osiągnięcia u dzieci i młodzieży pojawiają się w trzech sferach:

Na sytuacje z dwóch pierwszych sfer aktywności nakładają się czynniki rozwojowe i obszar, bardzo intensywnych w tym wieku, przeżyć wewnętrznych dziecka.
W efekcie powstaje dla dziecka pole do uczenia się, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Niestety także do doświadczania klęsk i do kształtowania postaw obronnych, poczucia nieumiejętności pokonywania problemów, do unikania wyzwań.
Dlatego, wszystkie dzieci, również te nastoletnie, wymagają tu wsparcia rodziców - szczególnie, gdy pojawiają się trudności i niepowodzenia.
Problemy w tych sferach występują w ciągu całej kariery szkolnej ucznia. Wzajemnie się one warunkują np. niepowodzenie w nauce w znacznym stopniu decyduje o zachowaniu społecznym ucznia i jego społecznym niepowodzeniu. Z kolei niepowodzenie społeczne, którego wyrazem jest np. nielubienie, niepopularność, obniża aktywność społeczną. Wyzwala uczucie niechęci do przebywania w grupie, zmniejsza motywację do nauki i wpływa na obniżenie jej wyników.

Postawy, nawyki utrwalane i ugruntowywane przez powtarzające się sytuacje, a wykształcone w dzieciństwie, zostają w człowieku nawet na całe życie. Określają jego charakter, osiągnięcia (lub ich brak), kształtują jego los. Dlatego współudział i pomoc rodziców we wczesnym rozwiązywaniu takich problemów ma ogromne znaczenie.


Podsumowując: w czym więc wspierać dziecko? - W tym wszystkim, co rzeczywiście i w znaczącym stopniu wpływa na jego rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny i społeczny - praktycznie, we wszystkim, ale z zachowaniem zakresu swobody niezbędnego dla prawidłowego rozwoju.

Dobre wsparcie to lepsza przyszłość dziecka. Większe szanse, że będzie ono pełniej wykorzystywać możliwości, które pojawią się w życiu.
To lepsze warunki, by skutecznie i efektywnie pracowała szkoła.
To silniejsza więź z dzieckiem dzięki której, będzie można łatwiej i efektywniej wspierać je w trudnych okresach rozwojowych.

Zaniedbania mogą ograniczać osiągnięcia dziecka, przyczyniać się do braku satysfakcji i poczucia spełnienia w życiu.


Nie mniej ważne od tego w czym wspierać dziecko jest to, jak wspierać dziecko w rozwoju. Jest to istotne, bo niestety nie wystarczy wiedzieć co robić. Trzeba także wiedzieć, jak to zrobić dobrze, bez błędów i nadmiernych kosztów. Więcej o tym w artykule Jak wspierać dziecko w rozwoju.Warunki przedruków

Możesz wykorzystać ten artykuł bezpłatnie na własnej stronie internetowej lub w czasopiśmie poza Internetem, pod warunkiem, że nie będziesz niczego zmieniać bez porozumienia ze mną oraz umieścisz aktywny link do źródła, czyli do mojej strony: https://www.superumysl.eu

Artykuły, które warto przeczytać

Biblioteczka Socratesa

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.