Polityka prywatności


Polityka prywatności obowiązująca od dnia 25.05.2018 r.


Polityka prywatności przedstawia, jakie dane osobowe zbieramy oraz w jakim celu są one wykorzystywane. Prezentuje też informacje ukazujące możliwości zmiany, poprawiania i usuwania danych osobowych oraz przyjęte przez nas, sposoby kontaktu z Państwem. Wskazuje także na inne informacje, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa prywatności.
Wierzymy, że to opracowanie pozwoli Państwu na uzyskanie kompletnego obrazu naszej polityki przetwarzania danych.

W przypadku złożenia zamówienia na nasze usługi administratorem Państwa danych osobowych będzie firma SOCRATES Anna Pietraszek. Można skontaktować się z nami mailowo pod adresem biuro[at]superumysl.pi albo tradycyjną pocztą: SOCRATES Anna Pietraszek, Gorlice 38-300; Ropica Polska 305.
Administrator nie powołuje Inspektora Danych Osobowych.

Szanujemy prawo do prywatności i przetwarzamy oraz będziemy przetwarzać dane osobowe w zgodności z właściwymi przepisami.

 

Jakie dane zbieramy i przetwarzamy?

Poprzez nasz serwis (Superumysl.pl i Superumysl.eu) świadczymy usługi określone w Regulaminie korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl. W związku z tym zbieramy dane w sposób aktywny (to dane osobowe podawane przez Użytkowników) oraz automatyczny (to dane zbierane automatycznie przez serwer).


Dane podawane przez Użytkowników

W ramach nieodpłatnej usługi „Bezpłatne kursy”:
(Usługa umożliwia dostęp do darmowych kursów wysyłanych w odcinkach poprzez e-mail).
Użytkownik podaje imię (pozwala to na zwracanie się do Użytkownika po imieniu), adres e-mail (pozwala na wysyłkę) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (dlatego, że w bezpłatnych kursach są linki kierujące do opisów naszych usług płatnych, co może być interpretowane jako kierowanie do informacji handlowej).
Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, a usługa „Bezpłatne kursy” świadczona jest wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą i wyłączana na każde Państwa życzenie. W każdym otrzymanym od nas e-mailu zamieszczona jest informacja o tym, jak w prosty sposób wypisać się z prenumeraty bezpłatnego kursu.

W ramach nieodpłatnej usługi „DEMO treningu”:
(Usługa umożliwia zapoznanie się z funkcjonalnościami platformy treningowej oraz z niektórymi, wybranymi elementami oferowanych treningów płatnych).
Użytkownik rejestruje się na platformie treningowej do czego niezbędne jest podanie przez Użytkownika wybranej przez siebie nazwy użytkownika i hasła (umożliwiają logowanie w systemie), nazwiska i imienia (umożliwiają identyfikację Użytkowników), adresu e-mail (umożliwia komunikację z platformą) oraz miasta i kraju (wymagane przez system – ułatwiają dopasowanie niektórych elementów kursów potrzeb użytkowników).
Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, a usługa „DEMO treningu” świadczona jest wyłącznie na Państwa życzenie i za wyraźną zgodą oraz wyłączana na każde Państwa życzenie.

W ramach odpłatnej usługi „Treningi”:
(Są to odpłatne treningi. Udział w nich wymaga uprzedniego złożenia zamówienia na wybrany kurs oraz rejestracji na platformie treningowej).

Realizując te usługi możemy gromadzić i przetwarzać dane na temat Użytkownika w następujący sposób:

1. Dane służące do zawarcia umowy i wystawienia faktury.
Do zawarcia umowy o korzystanie z naszych usług służą podawane przez Państwo dane podstawowe na formularzu umowy (nie mają Państwo obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednak jeśli ich Państwo nie podadzą, nie będzie możliwe zawarcie umowy – wynika to z przepisów szczegółowych).
Tak więc, dla złożenia zamówienia w ramach usługi „Treningi” Użytkownik podaje imię i nazwisko osoby zamierzającej uczestniczyć w zajęciach oraz osoby opłacającej trening, adres e-mail (dla umożliwienia komunikacji z uczestnikiem zajęć) oraz numeru telefonu (dla umożliwienia wysłania przypomnienia o rozpoczęciu kursu w przypadku, gdyby Użytkownik nie zalogował się do systemu po rozpoczęciu zajęć).
W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej lub tzw. szybkich przelewów obsługę klienta przejmuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, poprzez swój serwis, która występuje jako pobierający opłatę (np. na wyciągu bankowym lub rejestrze transakcji dokonanych kartą). W tym przypadku tylko system PayU zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze PayU znajdują się na jego serwerach, są zabezpieczone i szyfrowane odpowiednimi technologiami.
Przy dokonywaniu płatności przelewem bankowym lub za pośrednictwem operatora portalu PayU otrzymujemy Państwa dane, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz inne podane przez Państwa.
Podczas rejestracji na platformie Użytkownik podaje dane opisane wyżej (przy usłudze „DEMO treningu”).
Na życzenie Klientów wystawiamy faktury. W przypadku przedsiębiorców wystawienie faktury następuje w każdym przypadku. Dla wystawienia faktury niezbędne jest podanie następujących informacji: imię i nazwisko lub firma, NIP (tylko przedsiębiorcy), adres zamieszkania lub siedziby.

2. Dane o aktywności Klienta jako użytkownika naszych usług, które przekazywane są nam poprzez nasze systemy;
W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie Państwa danych o korzystaniu z naszego systemu informatycznego przedstawione niżej w części Dane zbierane automatycznie. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług, z których Państwo korzystają i służy wsparciu wykonywania przez nas usług, np. trener musi wiedzieć co, kiedy i w jakim zakresie zrobił uczestnik treningu, by mógł kompetentnie doradzać i pomagać.

3. Dane uzyskiwane w związku z nawiązaniem przez Państwa kontaktu z nami bądź przy zgłoszeniu problemu z usługami. Są to wszystkie te informacje, które zechcą nam Państwo przekazać przy tej okazji.

Przesyłany do Państwa „Newsletter”:
Użytkownik podaje imię (pozwala na zwracanie się do Użytkownika po imieniu), adres e-mail (pozwala na wysyłkę) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (newsletter może zawierać informacje o zamkniętych promocjach treningów technik pracy intelektualnej).
Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, a usługa „Newsletter” świadczona jest wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą i wyłączana na każde Państwa życzenie. W każdym otrzymanym od nas e-mailu zamieszczona jest informacja o tym, jak w prosty sposób wypisać się z prenumeraty newslettera.
 

Dane zbierane automatycznie
Podczas Państwa wizyt na naszych stronach internetowych automatycznie są zbierane przez nasz serwer, platformę treningową lub programy służące do analizy zachowań (web analytics) dane dotyczące tych wizyt, w szczególności, oznaczenia identyfikujące (login lub inne nadane przez Operatora), adres IP, nazwa przeglądarki, system operacyjny, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z naszych stron internetowych i usług.

 

Jaki jest cel, czasokres i podstawa wykorzystywania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:
1. Zawarcia i prawidłowego wykonania łączącej nas umowy, w tym w celu rejestracji i logowania, obsługi złożenia zamówień na treningi, obsługę płatności, sporządzenia odpowiedzi na zgłaszane przez Użytkowników naszych treningów pytania/opinie/prośby, wstawienia zaświadczeń kończących kolejne moduły treningów oraz certyfikatów wystawianych na koniec zajęć, wysyłki zamówionych: „Newslettera” lub/i „Bezpłatnych kursów” – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);

2. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
2.1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
2.2. zapewnienie bezpieczeństwa systemu zgodnie ciążącymi na nas obowiązkami i odpowiednimi przepisami prawa.
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
a) przez czas wykonania obowiązków, np. realizacji umowy, wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c. RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”);
b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny);

3. Dane zbierane automatycznie służą nam do analizy zachowania użytkowników stron serwisu Superumysl.pl oraz w celu dopasowania treści wiadomości i innych informacji związanych z korzystaniem z usług serwisu Superumysl.pl. Na ich postawie dokonywane są również analizy i badania mające na celu monitorowanie poziomu stosowanych zabezpieczeń przed nieuprawnionych dostępem, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, udoskonalanie naszych usług oraz opracowywanie nowych funkcjonalności naszego serwisu – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się ewentualne, możliwe roszczenia wynikające z umowy lub zakończą postępowania w tym zakresie (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

4. Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż wymieniono w pkt 2 (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)

W odniesieniu do Państwa danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie).

 

Gdzie przechowujemy Państwa dane?

Zgromadzone przez nas dane będą przechowywane na zabezpieczonych serwerach w Polsce.
Wdrożono odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Przykładamy wielką wagę oraz podejmujemy stosowne środki dla przetwarzania danych w sposób bezpieczny i zgodny z naszą Polityką Prywatności.

 

Komu przekazujemy Państwa dane?

W posiadanie Państwa danych osobowych mogą wejść:

Firma na serwerach której utrzymujemy nasz system informatyczny; stronę www i platformę szkoleniową.
Podmiot prowadzący działalność pośrednika w realizacji płatności za kursy odpłatne (PayU) – w celu realizacji zapłaty (jeśli do wykonania zapłaty wybiorą.
Państwo usługę szybkich płatności) lub bank – w celu dokonania ewentualnych zwrotów na Państwa rzecz.
Firma współpracująca z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim stanie się administratorem danych.
Firma Google – w zakresie informacji o ruchu na stronach www w szczególności na stronach ofertowych kursów płatnych (bez systemu platformy szkoleniowej).
Zawsze obowiązuje u nas jedna, podstawowa zasada: nie sprzedajemy i nie udostępniamy innym osobom/firmom ŻADNYCH danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników naszych serwisów i usług.
Dane te nie są i nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jednak, prosimy mieć na uwadze, że jak każda inna firma, podlegamy różnym przepisom i możemy być zobowiązani ujawnić dane osobowe zgodnie z żądaniem uprawnionych organów państwowych w przypadkach wyraźnie wskazanych przepisami prawa, np. organom ścigania lub innymi wymogami prawnymi.

 

Przysługujące Państwu uprawnienia

W każdym czasie mają Państwo ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych w określonych celach i w dopuszczalnym przez prawo zakresie.
Można zrobić to, wysyłając nam odpowiednią wiadomość na adres biuro[at]superumysl.pl

Ponadto przysługują Państwu następujące uprawnienia:

• prawo dostępu i wglądu do przechowywanych przez nas informacji dotyczących Państwa;
• prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych z naszej bazy;
• prawo żądania sprostowania/poprawiania swoich danych w uzasadnionych przypadkach;
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
• prawo przenoszenia swoich danych do innego podmiotu (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Z uprawnień tych można skorzystać w dowolnym czasie poprzez Konto użytkownika na platformie treningowej po uprzednim zalogowaniu lub pisząc na nasz adres e-mail: biuro[at]superumysl.pl.

Oraz:

• prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod tym adresem.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem.Zasady kontaktu z Państwem

Podane przez Państwa dane takie jak: adres e-mail i numer telefonu mogą zostać wykorzystane celem skontaktowania się z Państwem i przypomnienia o zajęciach, jeśli po ich rozpoczęciu nie stwierdzimy Państwa logowania w zamówionym kursie.
Uczestnicy treningów otrzymują także poprzez e-mail niektóre materiały związane z zajęciami w których uczestniczą.
Kontakt z naszej strony może obejmować także wysyłanie informacji systemowych o zmianach w funkcjonowaniu serwisu, o nowych wiadomościach, itp.

Wszelkie treści reklamowe związane z naszą działalnością mogą być przesyłane na podany przez Państwa adres e-mail tylko i wyłącznie za Państwa zgodą, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze reklamowym oraz mają wszystkie związane z tym i wymienione wyżej prawa.

Nie wysyłamy żadnych treści reklamowych innych firm/instytucji i/lub osób. Wszelkie, ewentualnie przesłane Państwu, tego typu treści stanowią fałszerstwo.

 

Kontakt z nami

Nasze dane kontaktowe: SOCRATES Anna Pietraszek, Gorlice 38-300; Ropica Polska 305; adres e-mail: biuro[znak małpki]superumysl.pl.

 

Ciasteczka, czyli tzw. "cookies"

Co to są pliki cookies?
Cookies to małe pliki tekstowe (.txt) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (poprzez przeglądarkę internetową na, najczęściej, twardym dysku). Zapisane są w nich różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną.
Ciasteczka pozwalają na odczytanie zapisanych w nich informacji jedynie serwerowi, który je utworzył.
Najczęściej wykorzystują ciasteczka strony wymagające logowania, sklepy internetowe, strony z reklamami, sondami, licznikami czy funkcjonalnościami do monitorowania aktywności odwiedzających.

Jakie funkcje spełniają ciasteczka?
Dzięki danym z ciasteczek właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP użytkownika, sprawdzić jakiej przeglądarki używa użytkownik, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Może także stwierdzić, czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

Jak my wykorzystujemy informacje z cookies?
Informacje te wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer. Dzięki temu zapewniona jest obsługa logowania i generowania stron przeznaczonych dla konkretnego Użytkownika. Ma to zastosowanie szczególnie w kursach, gdzie każdy Użytkownik działa inaczej i każdy powinien otrzymać właściwe dla niego informacje.
Pliki cookies mogą być również przez nas stosowane do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych stron internetowych. Umożliwia to nam ulepszanie ich struktury i zawartości. Nie ma tutaj personalnej identyfikacji użytkownika.
Taka identyfikacja jest w kursach płatnych. Jest konieczna, by zebrać wiedzę o tym, co i w jaki sposób robił użytkownik. Umożliwia to efektywną pomoc trenera, który musi to wiedzieć, by móc skutecznie pomagać (treningi nie są automatycznie prowadzonymi zabawami tylko zestawem zadań realizowanych we współpracy z osobą trenera).
Poza tym, możemy zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na Państwa urządzeniu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej Witryny. Pomoże to nam monitorować i sprawdzać działanie naszych stron. Podmiotami tymi mogą być Google lub/i nasz webmaster zbierający dla nas potrzebne dane.

Proszę pamiętać, że każdy użytkownik zawsze może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku lub też automatycznie usuwały w określonym czasie albo przy zamykaniu przeglądarki. Ustawienia te mogą także zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych podstron.


Jak zmienić ustawienia przeglądarki, by wyłączyć automatyczne zapisywanie cookies?

Robi się to nieco inaczej w każdej przeglądarce internetowej.

W przeglądarce Mozilla Firefox:
W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że Użytkownik nie chce być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer:
W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome:
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać „Narzędzia”, a potem „Wyczyść dane przeglądania…”.
Oprócz możliwości czyszczenia plików „cookie”, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera:
Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu należy wybrać menu i w nim „Ustawienia” oraz dalej „Wyczyść historię przeglądania…”.
Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…”, prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari:
W menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Są w niej liczne opcje dotyczące plików „cookie”.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych:
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.